Bescherming van auteursrechtelijk beschermd materiaal

Het materiaal op de website, zoals artikelen, diagrammen, video’s, afbeeldingen en geluidsbestanden, worden beschermd door internationale en nationale auteursrechtwetten. Ze zijn eigendom van CharmeQuality of zijn gebruikt onder licenties en overeenkomsten. Hun reproductie of gebruik zonder de uitdrukkelijke toestemming van CharmeQuality is verboden.

Gebruiksvoorwaarden van de handelsmerken

De handelsmerken en logo’s die zichtbaar zijn op het portaal zijn geregistreerd door CharmeQuality of haar partners. Het ongeoorloofde gebruik ervan, inclusief het kopiëren, wijzigen of verspreiden, is strikt verboden en kan juridische gevolgen hebben.

Juistheid van gepubliceerde inhoud

CharmeQuality stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op het portaal zo actueel en nauwkeurig mogelijk is. Wij garanderen echter niet dat deze altijd vrij zal zijn van fouten of vergissingen, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor beslissingen op basis van deze informatie.

Links naar externe websites

De website bevat links naar derden die niet onder toezicht van CharmeQuality staan. Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden en vormen geen goedkeuring van de inhoud van deze sites door CharmeQuality. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe sites.

Disclaimer

CharmeQuality is niet verantwoordelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de service, inclusief verlies van informatie, downtime van de service of mogelijke softwarefouten. Wij garanderen niet dat de service ononderbroken of foutloos zal werken.