Datum van inwerkingtreding van de verordeningen: 12.04.2024r.

§1 Algemene bepalingen

Dit reglement bevat de regels voor het gebruik van de website die beschikbaar is op https://charmequality.nl/. Het betreden van de dienst staat gelijk aan aanvaarding van deze voorschriften.

§2 Diensten aangeboden door de website

Charmequality biedt een breed scala aan digitale diensten, die gedetailleerd worden beschreven op de afzonderlijke pagina’s van de website. Deze diensten kunnen tijdelijk worden gewijzigd of aangepast aan de behoeften van de dienstverlener en de gebruikers.

§3 Gebruiksvoorwaarden

Elke gebruiker is verplicht zich te houden aan de regels beschreven in deze voorwaarden en de dienst te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de wet, ethiek en goede zeden.

§4 Auteursrecht

Alle op de website gepubliceerde inhoud, inclusief teksten, foto’s en afbeeldingen, is auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, verspreiden of andere activiteiten buiten het toegestane gebruik zijn verboden zonder toestemming van de eigenaar van de rechten.

§5 Gegevensbescherming

Charmequality hecht veel waarde aan de privacy van haar gebruikers. Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de Privacy Policy van de website.

§6 Wijzigingen van de voorwaarden

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Gebruikers zullen van eventuele wijzigingen op de hoogte worden gesteld door dit document op de website bij te werken.

Als u vragen of zorgen heeft over de voorschriften, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dat u in de voettekst van het portaal vindt.